Câu chuyện kinh doanh

“Sếp” Địa ốc Hoàng Quân quyết định “cứu giá” cổ phiếu?

Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2015

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/01/2015
Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 03/2015
Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
Nội dung: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2014 và kế hoạch, định hướng trong năm 2015 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Nhấp để bình luận

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Nóng nhất trong tuần

Lên đầu